UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
AKTUALNOŚCI O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY WYNIKI FAQ KONTAKT

kzeed

Kalkulator ekonomiczny pomoże oszacować oszczędności, które zostaną wygenerowane w wyniku zainstalowania  systemu  fotowoltaicznego.

Oszczędności z posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej to koszt uniknięty wynikający z korzystania z energii samodzielnie wyprodukowanej, a więc takiej, której nie trzeba kupować od właścicieli sieci energetycznych.

Obliczenia wykonywane są w trzech krokach.

1. Obliczenie rocznej produkcji energii systemu zainstalowanego na budynku (wyrażonej w kilowatogodzinach), biorąc pod uwagę jego moc oraz wydajność zależną od zorientowania względem stron świata.

2. Oszacowanie kosztów zainstalowania systemu, przeliczając wielkość instalacji wyrażoną w Watach przez przybliżoną cenę zainstalowanego Wata.

3. Ocenienie wartości prądu wyprodukowanego we własnym systemie fotowoltaicznym (oszczędności) to: wyliczona wcześniej roczna produkcja mikroinstalacji (kWh) pomnożona przez cenę jednostkową kilowatogodziny energii.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się skąd i w jakiej wysokości można otrzymać pomoc finansową na realizację inwestycji prosumenckich – zajrzyjcie na stronę NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/


WYDAJNOŚĆ SYSTEMU

KOSZT INSTALACJI
 
WZÓR
Roczna produkcja energii elektrycznej zaprojektowanego systemu = wydajność systemu x moc systemu

P = W x Mrz
gdzie:
P - roczna produkcja energii elektrycznej przez możliwy do zainstalowania system fotowoltaiczny [kWh]
W - wydajność systemu fotowoltaicznego [kWh/rok]
Do obliczeń należy przyjąć wydajność produkcji energii elektrycznej zależnej od orientacji systemu:
  • dobrze zaprojektowany system zorientowany w kierunku południowym powinien produkować ok. 950kWh/rok z zainstalowanego 1 kW
  • dobrze zaprojektowany system zorientowany w kierunku wschód-zachód powinien produkować ok. 850kWh/rok z zainstalowanego 1 kW
Mrz - moc modułów fotowoltaicznych możliwych do zainstalowania na budynku [kW]
"zobacz przykład 1", "zobacz przykład 2"

PARTNERZY I PATRONI 

 

PARTNERZY:

 

 

PATRONI HONOROWI: