UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
AKTUALNOŚCI O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY WYNIKI FAQ KONTAKT

kzeed
Kalkulator ten pozwala na wyliczenie emisji CO 2 powstałej w wyniku produkcji energii elektrycznej zaspokajającej zapotrzebowanie budynku ze źródeł nieodnawialnych.
Aby uzyskać dane dotyczące emisji CO 2 powstałej w wyniku spalania paliwa, należy najpierw obliczyć masę spalonego paliwa (wzór nr 1), a następnie określić ilość CO 2 wydzielaną przy spalaniu paliwa (wzór 2). W projekcie przyjęto, ze energia elektryczna pochodzi ze spalania węgla kamiennego.
Zobacz uwagi

WZÓR 1 - WYLICZENIE MASY SPALONEGO PALIWA
W celu wyliczenia masy spalonego paliwa należy podzielić energię uzyskaną ze spalenia przez iloczyn jego wartości opałowej i sprawności spalania. W zależności od rodzaju paliwa współczynniki spalania są różne
m = Es
Wu x η
m - masa spalonego paliwa [kg]
Es - energia uzyskana ze spalenia paliwa [kWh] (wielkość rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku - wartość wyliczona w kalkulatorze zużycia energii elektrycznej)
Wu - wartość opałowa paliwa [MJ/kg] - Wu dla węgla wynosi 22 MJ/kg (czyli 6,1 kWh/kg).
η - sprawność spalania [%], w przypadku węgla - 30% tj. 0,3.

"zobacz przykład"
 
WZÓR 2 - WYLICZENIE EMISJI CO2
Aby wyliczyć emisję CO2 należy pomnożyć masę spalonego paliwa przez wskaźnik emisji.
ECO2 = m x W
gdzie:
ECO2- emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg],
m - masa spalonego paliwa [kg]
W - wskaźnik emisji wyrażony w kg na kg zużytego paliwa 2 [kg/kg]

"zobacz przykład", "zobacz wytyczne"

PARTNERZY I PATRONI 

 

PARTNERZY:

 

 

PATRONI HONOROWI: